Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Limburg-Noord onder dossiernummer 12062555. Deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij E-clips.